Vozový park
/ / Vozový park

Vozový park

Ťahače

Náš celý vozový park dosahuje úroveň najnovšej techniky. Priemerný vek našej flotily nákladných vozidiel je okolo troch rokov a v spolupráci s výrobcami je podrobovaná  neustálej kontrole kvality a servisnej kontrole.
   
V roku 2014 sme významne prispeli k ochrane životného prostredia nákupom viac ako 220 nových nákladných vozidiel s motormi na bionaftu, ktoré spĺňajú štandardy normy Euro 6!


Tautliner

Tautliner, nazývané aj curtainsider, sú typom návesov alebo  prívesov – konštrukcia s plachtovou  zhrňovacou bočnicou. Tieto sa využívajú hlavne v cestnej preprave tovarov. 
   
Kögel Cargo rail – výmenná návesová nadstavba,  možnosť prekládky na železnicu, posuvná zhrňovacia bočnica; štandardné vybavenie a je k dispozícii aj s “coilmulde“.

ABT385 Foto
ABT385 Text
ABT400 Foto
ABT400 Text

Megatrailer / Veľkoobjemové vozidlo

Pri megatraileri ide  o špeciálnu konštrukčnú formu návesu. Megatrailer má v protiklade ku štandardným návesom výšku ložnej plochy 3 m.

Tým ponúka megatrailer oveľa viac priestoru  (rozmery: 13,60 × 2,48 × 3,00) a umožňuje prepravu až 34 europaliet. Vnútorná výška 3 m  tak napríklad umožňuje
stohovať na seba mriežkové boxy  3-násobne vysoko.  Tým sa zvýši kapacita až na 96 mriežkových boxov – 50% viac ako u štandardného návesu. Pri optimálnom využití činí objem ložného priestoru megatrailera 100 m3.

Kögel Mega – objem ako u valníkového prívesu, s bočnou  zhrňovacou plachtou

Mega Foto
Mega Text

Jumbo-tandemové súpravy

Pod nákladným vozidlom Jumbo sa rozumie nákladné vozidlo s osobitne veľkým ložným priestorom, väčšinou 100 m3 alebo viac.  Tieto sa využívajú predovšetkým na prepravu veľkoobjemového nákladu ako sú izolačné a obalové materiály. Kamióny Jumbo sa často využívajú aj v subdodávateľskej doprave pre automobilový priemysel, pretože tu sa vyžaduje nakladacia výška minimálne 3 m.

wecon-manfixaufbaunothegger.pdf
wecon-man-ulfnothegger.pdf
wecon-scanianothegger-01.pdf
wecon-scanianothegger-02.pdf

Chladiarenské návesy

Náš podnik je plne certifikovaný na prepravu chladiarenského tovaru (ATP, HACCP, ISO 9000:2008), všetky vozidlá využívané na tento účel sú vybavené  zariadením s vysoko senzibilnou reguláciou teploty. Nasadením najmodernejšej techniky zaručujeme dodržiavanie chladiaceho reťazca a môžeme poskytnúť zápis o teplotách od naloženia až po vykládku.
   
Ako chladiace agregáty používame  SLXe-300 od  Thermoking. Tieto prístroje  sa zo všetkých dnes ponúkaných na trhu vyznačujú najmenšou  záťažou pre životné prostredie. Vykazujú výrazne nízke výfukové emisie, majú nízku hladinu hluku a produkujú počas celého  životného cyklu produktu výrazne málo odpadu.   


Výmenné nadstavby pre železničnú prepravu

Pri použití kombinovanej prepravy (nákladné vozidlo - vlak) potrebujeme vymeniteľnú nákladovú jednotku, ktorá sa rýchlo a jednoducho dá oddeliť od nákladného vozidla a preložiť na vlak.


Kontajner

Kontajner Unit45  – riešenie pre prepravu šetriacu životné prostredie! Tieto kontajnery sa môžu s naším vybavením prepravovať v cestnej doprave, v intermodálnej preprave ako aj železnicou.  Do 45-stopového boxu sa dá naložiť až 33 europaliet, práve toľko, koľko do kamiónového návesu.  Do 45-stopového boxu, ktorý je na trhu najrozšírenejší, sa dá naložiť len 26 paliet.

Unit45.pdf


Mraziarenské kontajnery pre prepravu po železnici

Mraziarenský kontajner pre železničnú prepravu má také isté prednosti ako kontajner Unit45. Navyše má tento aj kontrolný chladiarenský agregát kvôli preprave kaziaceho sa  a na teplotu citlivého tovaru.
   
Ako chladiace agregáty používame  SLXe-300 od  Thermoking.  Tieto prístroje sa zo všetkých dnes ponúkaných na trhu vyznačujú najmenšou  záťažou pre životné
prostredie. Vykazujú výrazne nízke výfukové emisie, majú nízku hladinu hluku  a produkujú počas celého  životného cyklu produktu výrazne málo odpadu.   

Unit45.pdf


Návesy s posuvnou podlahou

Návesy s posuvnou podlahou sú vhodné špeciálne na prepravu nákladov pre poľnohospodárstvo, lesníctvo alebo recyklačný priemysel.  Majú posunovateľnú podlahu. Kvôli celistvej podlahe sa nimi dá zautomatizovane prepravovať kusový tovar  aj sypké materiály.

Peischl Foto
Peischl Text