Top témy

Vlastné prekládkové sklady s viac ako 20.000 m² skladovacej plochy na medzinárodných stanovištiach.

Viac než 55 miliónov cestných kilometrov presunieme ročne z ciest na železnicu.

Sme spoľahlivým partnerom od potravín až po medicínske produkty.

Náš vozový park - viac ako 700 nákladných vozidiel podľa normy Euro 6

Preprava & Logistika

SPOLOČNOSŤ NOTHEGGER TRANSPORT LOGISTIK GMBH ZO ST. ULRICH AM PILLERSEE BOLA ZALOŽENÁ V ROKU 1992 A MÁ VIAC AKO 15 MEDZINÁRODNÝCH POBOČIEK S VOZOVÝM PARKOM NAD 700 VOZIDIEL.

Naša celoeurópska logistická sieť  pokrýva celý prepravný svet v multimodálnej doprave. Preprava potravín chladiarenskými vozidlami  a preprava vozidlami s plachtovou  nadstavbou tvorí pritom hlavný predmet nášho podnikania. Spoľahlivo vybavíme aj špeciálne zásielky  prepravu odpadov a prepravu nebezpečného tovaru.

Po priekopníckej práci v oblasti intermodálnej prepravy  disponujeme vlastnou sieťou celovlakovej prepravy na hlavných trasách medzi Nemeckom a južným Talianskom. Ročne premiestnime viac ako 55 miliónov km nákladnej dopravy z ciest na železnicu a tým zabránime úniku 40.000 tonám emisií CO2. Významne tým prispievame k ochrane životného prostredia!